930/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Asetus rajavartiolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan rajavartiolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 17 päivänä helmikuuta 1978 annetun asetuksen (141/78) 2§ 1 momentti, 3, 4 ja 5§,

sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 1 momentti sekä 4 ja 5§ 5 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (933/85) sekä 3§ 2 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (886/83), näin kuuluviksi:

2 §

Kuljetuksista ja muista jäljempänä mainituista suoritteista peritään maksua seuraavasti:

							mk/
						   neljännes-
						    tunti
A) Kuljetus- tai työsuorite ilma-aluksella
  1)Keskiraskas helikopteri		    6 000
  2)Kevyt 2-moottorinen helikopteri	    1 600
  3)Kevyt helikopteri				 800
  4)Lentokone					 800 
B) Kuljetus-, hinaus-, jäänmurtamis-
  tai työsuorite aluksella
  1)Vartiolaiva					 900
  2)Rannikkovartiovene				 180
  3)Partiovene					 150
  4)Apuvene					 75
C) Kuljetus- tai työsuorite maastokul-
  kuneuvolla
  1)Kiitoreki (hydrokopteri)			 180
  2)Moottorikelkka				 40
D) Kuljetus- tai työsuorite autolla
  1)Kuorma- tai linja-auto			 40
  2)Henkilö- tai pakettiauto			 35

3 §

Rajavartiolaitoksen oman sähkövoimalaitoksen kehittämästä sähköenergiasta peritään maksua 1 markka kilowattitunnilta (Kwh).

4 §

Luovutetusta lämpöenergiasta peritään maksua paikkakunnalla noudatettavan hinnan mukaan, kuitenkin vähintään 160 mk/megawattitunnilta (Mwh).

5 §

Luovutetusta vedestä peritään vesi- ja jätevesimaksua paikkakunnalla kannettavien maksujen suuruisena. Vesimaksu on kuitenkin vähintään 6,90 mk/kuutiometri (m3).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.