927/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä jolukuuta 1987

Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta 29 päivänä toukokuuta 1981 annetun lain (379/81) 5§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

5 §

Koululle voidaan myöntää valtionapua enintään 85 prosenttia todellisista ja hyväksyttävistä opettajien palkkauskustannuksista ja niistä palkkauksen perusteella määräytyvistä maksuista, jotka työnantaja lakisääteisesti on velvollinen maksamaan Suomessa olevan henkilökunnan osalta. Oikeuden tässä momentissa tarkoitetun valtionavun saamiseen myöntää opetusministeriö toistaiseksi tai määräajaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 95/87
Sivistysvaliok. miet. 3/87
Suuren valiok. miet. 54/87

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.