921/1987

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 26§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtioneuvosto on, ottaen huomioon kiinteistökustannusten muutokset, päättänyt antaa asuinhuoneistojen vuokrien korottamisen enimmäismääristä tämän päätöksen mukaisen yleisohjeen.

2 §

Kiinteistökustannusten nousu huomioon ottaen on perusteltua aihetta vuokrien korottamiseen pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) enintään 2,20 markalla ja muualla maassa 1,50 markalla huoneistoalan neliömetriltä kuukaudessa riippumatta siitä, kumpi vuokrasuhteen osapuoli vastaa lämmityskustannuksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen korotusten enimmäismäärissä on otettu huomioon myös lämpimän käyttöveden valmistuskustannusten nousu.

3 §

Mitä 2 §:ssä on sanottu, ei koske vuokraa, jota suoritetaan marraskuun 30 päivän 1987 jälkeen alkaneen vuokrasuhteen nojalla hallitusta asuinhuoneistosta paitsi, milloin on kulunut vähemmän kuin kaksi vuotta siitä, kun huoneisto viimeksi on ollut vuokrattuna.

4 §

Huoneistoalalla tarkoitetaan 2§:ssä vuokrasopimuksessa ilmoitettua huoneiston neliömetrimäärää tai jollei sopimuksessa ole sitä mainittu, sitä vuokralaisen käytössä olevaa huoneiston vaakatasossa olevaa pinta-alaa, jota rajoittavat huoneistoa ympäröivien seinien sisäpinnat, ottamatta kuitenkaan lukuun hormiryhmien, putkikanavien, pilarien ja kantavien seinien käsittämää alaa.

5 §

Milloin vuokralainen tai muu henkilö, jonka välittömässä hallinnassa asuinhuoneisto on, on vuokrannut siitä osan toiselle, 2§:ssä tarkoitettu korotus lasketaan sen huoneistoalan mukaan, joka on alivuokralaisen yksinomaisessa käytössä. Mikäli asuinhuoneisto tällaisessa tapauksessa käsittää enintään yhden huoneen ja keittiön, korotusta laskettaessa saadaan ottaa huomioon enintään puolet koko huoneistoalasta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1987.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1987

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.