891/1987

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista

Valtiovarainministeriö on tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 45 §:n 8 momentin nojalla määrännyt, että kotieläinten käyvän arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

1 §

Kotieläinten arvoksi katsotaan seuraavat keskimääräiset arvot eläintä kohti:

Työhevoset

1-2 v:n ikäiset 2 600-3 400 mk
3-4 v:n ,, 4 200-4 800 ,,
5-14 v:n ,, 4 600-5 400 ,,
yli14 v:n ,, 4 200-5 100 ,,

Lämminveriset urheiluhevoset

1-2 v:n ikäiset 3 300-4 300 mk
3-4 v:n ,, 4 700-5 500 ,,
5-10 v:n ,, 5 000-5 800 ,,
yli10 v:n ,, 4 100-5 000 ,,

Nautaeläimet

Sonnit, yli 2 v:n ikäiset 4 600-5 000mk
Nuoret sonnit, 1-2 v:n
ikäiset 2 900-3 200,,
Lehmät 3 500-3 900,,
Hiehot 3 100-3 500,,
Mullit 2 100-2 300,,
Vasikat 470- 550,,

Siat

Karjut, yli 9 kk:n ikäiset 1 100-1 200mk
Emakot 1 200-1 350mk
Lihotussiat, 6-9 kk:n ikäiset 800- 900,,
Siat, 3-6 kk:n ikäiset 470- 770,,
Siat, 2-3 kk:n ikäiset 350- 450,,
Porsaat, alle 2 kk:n ikäiset 270,,

Lampaat

yli 6 kk:n ikäiset 330mk
alle 6 kk:n ikäiset 200,,

Porot

yli 1 v:n ikäiset 700mk
alle 1 v:n ikäiset 410,,

Siipikarja

Kanat, yli 6 kk:n ikäiset 16mk
Kanat, alle 6 kk:n ikäiset 15,,
2 §

Keskimääräistä arvokkaammat eläimet on arvioitava tässä päätöksessä mainittuja arvoja korkeampiin arvoihin.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, ja sitä sovelletaan vuodelta 1987 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.