871/1987

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1987

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1988 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 4§:n 3 momentin nojalla määrännyt, että ennakonpidätystä toimitettaessa on palkkaan luettavat luontoisedut arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

1 §

Asuntoedun, sähkön käyttöoikeuden ja ravintoedun raha-arvot ovat seuraavat:

1 a) Asuntoetu ilman lämpöä keskuslämmitysasunnossa neliömetriltä kuukaudessa
Asunto valmistunut: mk
ennen vuotta 1960 11,50
vuosina 1960-1969 12,60
vuosina 1970-1974 14,00
vuosina 1975-1983 16,70
vuonna 1984 tai myöhemmin 18,10
Asuntoetu lämpöineen keskuslämmitysasunnossa neliömetriltä kuukaudessa
Asunto valmistunut:
ennen vuotta 1960 14,60
vuosina 1960-1969 15,70
vuosina 1970-1974 17,10
vuosina 1975-1983 19,80
vuonna 1984 tai myöhemmin 21,20
b) Asuntoetu ilman lämpöä uunilämmitysasunnossa neliömetriltä kuukaudessa 5,10
Asuntoetu lämpöineen uunilämmitysasunnossa neliömetriltä kuukaudessa 7,10
c) Asuntoetu yhteishuoneessa lämpöineen ja valoineen kuukaudessa
keskuslämmityshuoneessa 150,00
uunilämmityshuoneessa 66,00
2 Asuntoetuun liittyvä rajoittamaton sähkön käyttöoikeus neliömetriltä kuukaudessa (ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä) 1,30
3 a) Ravintoetu päivässä
I luokka 56,00
II luokka 25,00
b) Ravintoetu, yksi ateria päivässä
I luokka 28,00
II luokka 12,50
4 a) Asuntoetu yhdessä huoneessa sekä ravinto, valo ja lämpö kuukaudessa 750,00
b) Asuntoetu yhteishuoneessa sekä ravinto, valo ja lämpö kuukaudessa 720,00

Merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saaman luontoisedun raha-arvo on 550 mk kuukaudessa tai 25 markkaa päivää kohden.

Asuntoedun raha-arvoa arvioitaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyvät rakennustilat kuten sauna, uima-allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta asunnon pinta-alaan, vaan tämän etuuden raha-arvona on pidettävä sen käypää hintaa.

Ravintoetu kuuluu I luokkaan, mikäli ravintoedun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneet välittömät menot etua kohden ovat suuremmat kuin I luokan ravintoedun raha-arvo. Muussa tapauksessa ravintoetu kuuluu II luokkaan. Ravintoedun luokkaa määrättäessä palkansaajan työnantajalle ravintoedusta suorittamaa määrää ei oteta huomioon.

2 §

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, hänen saamansa etu katsotaan autoeduksi. Tällaisen autoedun arvo arvioidaan kussakin autoluokassa käyttäen joko kuukausikohtaista arvoa tai ajopäiväkirjan taikka muun luotettavan selvityksen perusteella määräytyvää kuukausikohtaista perusarvoa ja siihen lisättyä kilometrikohtaista arvoa seuraavasti:

Kuukausikohtainen arvo Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen taikka veroviranomaisen esittämän luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo
perusarvo kilometrikohtainen arvo
mk/kk mk/kk + p/km
1Vapaa autoetu
Iautoluokassa, sylinteritilavuus enintään 1 300 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 1 110 510 60
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 790 300 49
IIautoluokassa, sylinteritilavuus enintään 1 500 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 1 320 610 71
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 930 360 57
IIIautoluokassa, sylinteritilavuus enintään 2 000 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta)
1 850 890 96
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 1 240 490 75
IVautoluokassa, sylinteritilavuus enintään 2 500 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 2 220 1 080 114
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 1 460 580 88
V autoluokassa, sylinteritilavuus yli 2 500 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 3 100 1 530 157
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 1 990 810 118
2 Auton käyttöetu
I autoluokassa, sylinteritilavuus enintään 1 300 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 900 510 39
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 580 300 28
IIautoluokassa, sylinteritilavuus enintään 1 500 cm3 ikäryhmä A (1-4 vuotta) 1 080 610 47
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 700 360 34
III autoluokassa, sylinteritilavuus enintään 2 000 cm3 ikäryhmä A (1-4 vuotta) 1 590 890 70
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 980 490 49
IV autoluokassa, sylinteritilavuus enintään 2 500 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 1 910 1 080 83
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 1 150 580 57
V autoluokassa, sylinteritilavuus yli 2 500 cm3
ikäryhmä A (1-4 vuotta) 2 740 1 530 121
ikäryhmä B (yli 4 vuotta) 1 630 810 82

Vapaa autoetu on kysymyksessä silloin, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä silloin, kun palkansaajan voidaan näyttää itse suorittaneen auton käyttökustannuksista muulle kuin työnantajalle ainakin yksityisajojen määrää vastaavat polttoainekulut. Jos palkansaaja suorittaa auton kustannuksista korvausta työnantajalle, etu katsotaan vapaaksi autoeduksi, jonka arvosta vähennetään työnantajalle suoritettu korvaus.

Auton ikäryhmä kussakin autoluokassa määräytyy rekisteriotteeseen merkityn auton käyttöönottovuoden perusteella. Ikäryhmään A kuuluvat vuonna 1985 käyttöönotetut ja tätä uudemmat autot, ikäryhmään B muut.

Autoetua arvioitaessa luetaan yksityisajoihin auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.

Autoedun raha-arvoa on korotettava 750 markalla kuukaudessa tai 75 pennillä kilometriä kohden, milloin auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

3 §

Sellaisen edun raha-arvona, jonka käypä hinta ilmeisesti on tämän päätöksen mukaista raha-arvoa alhaisempi tai jota edellä ei ole mainittu, on pidettävä sen käypää hintaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sitä sovelletaan ennakonpidätystä vuonna 1988 toimitettaessa.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vs. ylitarkastaja
Kari Rauhala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.