859/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 ja 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 5§:n 1 momentin 3-5 kohta sekä 10§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5§:n 3-5 kohta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (947/85) ja 10§:n 1 momentti 2 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa (737/84), näin kuuluviksi:

5 §

Varsinainen ajoneuvovero on dieselöljyä, moottoripetrolia tai sähköä käyttämään tarkoitetusta taikka nestekaasua käyttävästä moottoriajoneuvosta:


3) kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 45 markkaa ja kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 48 markkaa;

4) muusta kuin 5 kohdassa tarkoitetusta telirakenteisesta kuorma- tai erikoisautosta ja kolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 30 markkaa 19 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 57 markkaa;

5) telirakenteisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 42 markkaa ja telirakenteisesta kuorma-autosta samoin kuin kolme- tai useampiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 48 markkaa; sekä


10 §

Varsinainen ajoneuvovero on maksettava veronkannossa. Jos suoritettava ajoneuvovero on vähintään 1 400 markkaa, toimitetaan kanto kahdessa erässä, ja veron määrän ollessa vähintään 2 800 markkaa, neljässä erässä. Ajoneuvovero tai sen maksettavaksi erääntynyt erä on maksettava ennen kuin moottoriajoneuvoa asianomaisena vuonna käytetään, jollei rekisteriviranomainen yksittäistapauksessa toisin määrää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 62/87
Valtiovarainvaliok. miet. 24/87
Suuren valiok. miet. 46/87

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.