855/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (234/82) 37§:n 1 momentti sekä 45§ näin kuuluviksi:

37 §

1. Väliaikaisesta rekisteröinnistä annetaan todistus, joka on voimassa rekisteröintiä seuraavana vuonna rekisteröintipäätöksen tekemistä vastaavan kalenterikuukauden loppuun. Aikaisemmin rekisterissä olleelle ajoneuvolle annettava todistus on kuitenkin voimassa vain Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavan siirtokuljetuksen tarvitseman ajan.


45 §

1. Muussa maassa rekisterissä oleva omaa käyttöä varten Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahantuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa tullikäsittelystä,

a) kun ajoneuvon maahantuonut henkilö asuu vakinaisesti Suomessa tai

b) kun ajoneuvon omistaja asettuu vakinaisesti asumaan Suomeen.

2. Mikäli 1 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen täällä tapahtuvaa rekisteröintiä, on sen soveltuvin osin täytettävä 42§:n 2 momentissa tai vastaavasti 43§:n 2 momentissa mainitut edellytykset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana väliaikaisesti rekisteröitynä olevien ajoneuvojen rekisteröintitodistuksen voimassaoloa saadaan jatkaa siten, että rekisteröintiaika yhteensä vastaa tämän asetuksen 37§:n 1 momentin mukaista voimassaoloaikaa.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.