851/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 58§:n 2 momentin, 62 a§:n 3 momentin c kohdan, 155§:n 2 momentin ja 180 b§:n 3 momentin b kohdan, näistä 62 a§:n 3 momentin c kohdan ja 180 b§:n 3 momentin b kohdan sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa päätöksessä (548/87), sekä

muuttanut 4§:n 2 momentin, 58§:n 1 momentin sekä 60 ja 180§:n näin kuuluviksi:

4 §

2. Milloin telin äärimmäisten akselien etäisyys ylittää 2,8 metriä, on vähintään yhden sen akseleista oltava ohjautuva tai pakko-ohjattu.


58 §

1. Kuorma-, paketti- ja erikoisauton uloimpaan kohtaan mitattu takaylitys saa olla enintään 75 prosenttia akselivälistä, kuitenkin enintään 4,0 metriä.


60 §

Säiliöauton säiliö on mitoitettava siten, että säiliön ollessa täytettynä sellaisella nesteellä, jolla auton vahvistettu kokonaispaino täyttyy, taka-akseliston kapeimman akselin pyörien ulkopintojen väli on vähintään 90 prosenttia auton painopisteen korkeudesta.

180 §

Säiliöperävaunun säiliö on mitoitettava siten, että säiliön ollessa täytettynä sellaisella nesteellä, jolla perävaunun sallittu kokonaispaino täyttyy, perävaunun kapeimman akselin pyörien ulkopintojen väli on vähintään 90 prosenttia perävaunun painopisteen korkeudesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Päätöksen 60 ja 180§ samoin kuin 62 a§:n 3 momentin c kohdan ja 180 b§:n 3 momentin b kohdan kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987. Päätös koskee voimaantulon jälkeen käyttöön otettavia ajoneuvoja. Jos ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otetun ajoneuvon painoja, mitoitusta tai rakennetta muutetaan, on muutos tehtävä päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.