840/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 37§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivänä elokuuta 1973 annetun lain (650/73) 37§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (2/77), uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

37 §

Käsiteltäessä huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa riita-asiaa sellaisessa yleisessä alioikeudessa, johon ei ole asetettu asunto-oikeutta, on soveltuvin osin noudatettava, mitä 12-17 ja 28§:ssä on säädetty. Haastetta annettaessa ei kuitenkaan vastaajalle ilmoiteta mahdollisuudesta toimittaa vastine etukäteen eikä vastaajalle myöskään lähetetä lomakkeita vastineen antamista varten.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu>kuuta 1987.

Hallituksen esitys 37/87
Lakivaliok. miet. 3/87
Suuren valiok. miet. 22/87

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.