836/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja telelaitoksen toimipaikoista

Oikeusministerin esittelystä säädetään tasavallan presidentin valitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (574/87) 21§:n 1 momentin sekä kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain 64§:n 1 momentin ja 66§:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin kaksi viimeksi mainittua lainkohtaa ovat 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (370/85):

1 §

Ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 1988 toimitettavissa tasavallan presidentin välittömässä vaalissa ja valitsijamiesten vaaleissa ovat tähän asetukseen liittyvässä luettelossa mainitut posti- ja telelaitoksen toimipaikat.

2 §

Ennakkoäänestys aloitetaan seuraavissa toimipaikoissa jo 8 päivänä tammikuuta 1988:

Kunta Toimipaikan nimi
Brändö Brändö-Åland
Dragsfjärd Hitis/Hiittinen
Högsåra
Rosala
Föglö Ålands Degerby
Houtskari Houtskär
Mossala
Iniö Iniö
Korppoo Korpo/Korppoo
Korpoström
Norrskata
Utö
Kumlinge Kumlinge
Kökar Kökar
Nauvo Lillandet
Mattnäs
Nagu/Nauvo
Nötö
Sottunga Sottunga
Vårdö Vårdö
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.