832/1987

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1987

Sisäasiainministeriön päätös ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä perittävien korvausten määräämisessä noudatettavista yleisistä perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 3 ja 9§:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on

muuttanut ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä perittävien korvausten määräämisessä noudatettavista yleisistä perusteista 28 päivänä lokakuuta 1975 antamansa päätöksen (824/75) 3§:n 6 kohdan ja 9§:n sekä

lisännyt 3 §:ään uuden 7 kohdan seuraavasti:

3 §

Siirtokustannuksiin luetaan seuraavat kustannuserät:


6) muut toimenpiteestä viranomaiselle aiheutuneet kustannukset sekä

7) hallintokustannukset.

9 §

Hallintokustannuksina peritään enintään 30 % muiden siirtokustannusten yhteismäärästä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin, jotka on siirretty tämän päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1987

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Ylitarkastaja
Raimo Tanner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.