816/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä 28 päivänä helmikuuta 1975 annetun lain (151/75) 9§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

9 §

Siirretyn ajoneuvon omistaja on velvollinen korvaamaan valtiolle tai kunnalle aiheutuneet kustannukset siirtämisestä, säilyttämisestä, hävittämisestä ja muusta toimenpiteestä, johon on ryhdytty tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten perusteella (siirtokustannukset). Siirtokustannuksiksi katsotaan myös hallintokustannukset, joiden enimmäismäärän sisäasiainministeriö vahvistaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin, jotka on siirretty ja varastoitu tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 46/87
Valtiovarainvaliok. miet. 1/87
Suuren valiok. miet. 41/87

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.