790/1987

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1987

Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 11 päivänä maaliskuuta 1977 annettuun asetukseen (262/77) liittyvä hinnasto, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (890/86), seuraavasti:

Liite
HINNASTO
SUORITE MAKSU (mk)
1.Graafinen laboratorio
Kirjoitustarvikkeiden arkistokelpoisuustutkimukset
Kirjoitus- ja kopiojälki 800,-
Päällystämättömät paperit 1 950,-
Päällystetyt paperit 1 050,-
Kopiot (jälki ja paperi) 2 100,-
Muovitaskut 1 650,-
Piirustusmuovit 1 850,-
Liimat ja teipit 1 050,-
2.Biotekniikanlaboratorio
Viljan kosteus 120,-
Kokonaistyppi, Kjeldahl-poltto 260,-
Ohran itävyys 140,-
Ohran lajittelu 120,-
Viljan ja maltaan homeanalyysi 390,-
3.Elintarvikelaboratorio
Elintarvikkeiden ravintosisältö, peruskoostumus 890,-
Talousvesianalyysi,suppea tutkimus 370,-
Talousvesianalyysi,normaali tutkimus 540,-
Talousvesianalyysi,laaja tutkimus 870,-
Proteiinipitoisuus 260,-
Rasvapitoisuus 210,-
Ravintokuitupitoisuus 480,-
Rasvahappokoostumus 490,-
Hydroksiproliini kemiallisesti 250,-
Vapaat rasvahapot rasvoista 130,-
Peroksidiluku rasvoista 140,-
Jodiluku rasvoista 220,-
Saippuoitumaton osa rasvoista 270,-
Sokeripitoisuus hunajasta 280,-
Diastaasiluku hunajasta 220,-
Hydroksimetyylifurfuraali hunajasta 160,-
Fytiinihappo 450,-
4.Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio
Sementti
Sitoutumisaika 400,-
Lämmönkehitys 1 810,-
Le Chatelier-koe 280,-
Painekeitinkoe 1 210,-
Standardikoekappaleet, 3 kpl sarja, valmistus 770,-
Standardikoekappaleet, 3 kpl sarja, >lujuusmääritys 550,-
Useampi, samalla tilauksella tehtävä koesarja:
Standardikoekappaleet, 4...6 kpl sarja, valmistus 580,-
Standardikoekappaleet, 4...6 kpl sarja, >lujuusmääritys 410,-
Standardikoekappaleet, yli 6 kpl sarja, valmistus 540,-
Standardikoekappaleet, yli 6 kpl sarja, >lujuusmääritys 380,- Betonikoekappaleet
Puristuslujuus *) 145,-
Halkaisulujuus *) 140,-
Kuution oikaiseminen 260,-
Lieriön valupinnan oikaiseminen 160,-
Vedenpitävyys, lieriö *) 430,-
Tiheys, epäsäännöllinen koekappale 50,-
Suojahuokossuhde *) 1 020,-
Jäätymislaajenema eli dilaatio *) 1 020,-
Koekappaleen säilytys yli 1 kk, kuukaudelta tai sen osalta 25,-
Palkki 50 cm x 10 cm x 10 cm, taivutusvetolujuus *) 220,-
Palkki 50 cm x 10 cm x 10 cm3, >päiden puristuslujuus 190,-
Ruiskubetoninäyte, koekappaleen irroitus ja puristuslujuus
1.koekappale 500,-
seuraavat koekappaleet 310,-
*)Sisältää tiheysmäärityksen.
5.Palotekniikan laboratorio
Tekstiilien paloturvallisuuden testaaminen standardin SIS 65 00 82 mukaan 930,-
6.Tie- ja liikennelaboratorio
Asfaltti
Asfalttipäällysteen laatututkimus (6 kpl porausnäytteitä) 1 440,-
Asfalttimassan suhteitus 1 470,-
Asfalttimassan koostumus 670,-
Valuasfaltin laatututkimus 930,-
Asfalttimastiksin laatututkimus 1 640,-
Marshall-lujuus (1 kpl porausnäytteitä) 40,-
Öljysora
Öljysoran koostumus 770,-
Öljysoran suhteitus 1 470,-
Emulsioliete
Emulsiolietteen koostumus 880,-
Emulsiolietteen suhteitus 1 470,-
Tiemerkintämassa
Laatututkimus 3 190,-
Täytejauhe
Laatututkimus 730,-
Sideaineet
Bitumin laatuominaisuudet 3 170,-
Bitumiliuoksen ja bitumiöljyn laatututkimus 1 650,-
Bitumiemulsion laatututkimus 1 980,-
Tartuke
Laatututkimus 770,-
Nastarenkaat
Tyyppihyväksyntätutkimus 1 850,-
Maa-ainekset ja murskaustuotteet
Rakeisuuden määritys 910,-
Asfalttipäällysteiden kiviaineksen käyttökelpoisuusmääritys 1 460,-
Maksimikuivairtotiheyden määritys (Proctor) 930,-
Kantavuuden määritys (CBR) 1 280,-
Maabetonin suhteitus 2 200,-
Plastisuusluvun määritys 670,-
7.Tekstiililaboratorio
Kankaiden ja neulosten testaus
Lankatiheys 170,-
Neliömassa g/m2 150,-
Ilmanläpäisevyys 270,-
Vedenkesto
Bundesmann 400,-
Hydrostaattinen paine 320,-
Murtokuormitus ja -venymä 400,-
Liestymä 310,-
Repeämiskuormitus
Elmendorf 210,-
Vetokone 540,-
Hankauksenkesto
Martindale,25 000 kierrosta 340,-
Martindale,>50 000 kierrosta 440,-
Nyppyyntyminen 340,-
Mittamuutokset pesussa 340,-
Mattojen testaus
Maton neliömassa g/m2 240,-
Nukan kiinnipysyvyys 440,-
Paksuuden vähenemä, ''tuolinjalkakoe'' 440,-
Paksuuden vähenemä, toistuva kuormitus 370,-
Ulkonäönmuutos, Tetrapod-laite 670,-
Kulutuksenkesto, Lisson-laite 1 670,-
Mittamuutokset eri kosteusoloissa 900,-
Värinkestotestit
Pesunkesto 210,-
Hankauksenkesto 130,-
Hienkesto 290,-
Valonkesto: luokat 1...3 270,-
Valonkesto: luokat 4...6 320,-
Valonkesto: luokat >6 410,-

Milloin hinnastossa mainittuja suoritteita tuotetaan sarjatyönä ja suoritteen yksikkökustannukset tällöin ovat hinnaston mukaista maksua alhaisemmat, voidaan maksua vastaavasti alentaa ja periä se omakustannusarvoa vastaavana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista suoritteista peritään kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.