774/1987

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (622/87) 6 §:n näin kuuluvaksi:

6 §
Rahana maksettava leimavero

Jos asiakirjasta on suoritettava leimaveroa enemmän kuin 1 000 markkaa, vero voidaan maksaa rahana lääninhallitukseen.

Pankki tai muu sellainen yhtiö tai yhteisö, joka yksinomaan tai muun toiminnan ohella säännöllisesti harjoittaa arvopaperien myyntiä tai vaihtoa omaan lukuunsa tai komissiotoimin, saa suorittaa arvopaperipörssin ulkopuolella tapahtuvista arvopapereiden myynneistä tai vaihdoista maksettavan leimaveron rahana lääninhallitukseen, jos samalla kertaa maksettavan veron määrä on vähintään 5 000 markkaa.

Tosite leimaveron suorittamisesta sekä leimaverolaskelmat ja niistä tehty yhteenveto tai leimaverolaskelmia vastaava luettelo on esitettävä asianomaiselle verotoimistolle kahden kuukauden kuluessa myynnin tai vaihdon tapahtumisesta. Luettelon tietojen on vastattava leimaverolaskelmassa vaadittuja tietoja.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1987. Sitä sovelletaan niihin arvopapereiden myynteihin ja vaihtoihin, jotka tapahtuvat päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.