771/1987

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1987

Valtioneuvoston päätös eräistä poikkeuksista maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) rehuomavaraisuutta koskeviin säännöksiin

Valtioneuvosto on maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (570/84) 16 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä elokuuta 1986 annetulla lailla (623/86), maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) 16 §:n 1 momentin 3 virkkeessä tarkoitettuna erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että maidon tuotantokiintiö sanotun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa alenisi maatilan peltoa koskevan vuokrasopimuksen voimassaolon päättymisen vuoksi tai sen johdosta, ettei maatilan aikaisemman omistajan tai haltijan tekemää vuokrasopimusta siirretä tilan uudelle omistajalle tai haltijalle. Tuotantokiintiö voidaan näissä tapauksissa siirtää enintään entisen suuruisena.


Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 1987.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1987

Ministeri
Ole Norrback

Erikoistutkija
Seppo Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.