768/1987

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1987

Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1082/78) 7 §:n 1 momentti, 10 § sekä 23 § näin kuuluviksi:

7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka ajoitetaan siten, että ne ovat tarpeellisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa.


10 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) tutustuttaa opiskelija opiskeluympäristöön ja antaa hänelle valmiuksia opintojensa suunnitteluun ja toteuttamiseen;

2) antaa yleiskuva tieteellisen tutkimuksen perusteista ja yhteiskuntatieteiden merkityksestä;

3) antaa yleiskuva yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteista;

4) antaa yleiskuva yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimisessa käytettävistä menetelmistä sekä informaatiojärjestelmistä ja niiden hyväksikäytöstä; sekä

5) kehittää kielitaitoa ja valmiuksia viestintään.

23 §

Tutkintosäännössä määrätään niistä perusteista, joita noudattaen tarkistetaan, että opiskelija on saavuttanut opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja tutkinnon tavoitteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.