766/1987

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987

Asetus humanistisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan humanistisista tutkinnoista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1080/78) 7§:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka ajoitetaan siten, että ne ovat tarpeellisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa.


10 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) perehdyttää opiskelija tieteellisen tutkimuksen perusteisiin;

2) antaa opiskelijalle tieteellistä perustietoa kulttuurin yleisestä kehityksestä ja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä humanistisen tutkimuksen luonteesta ja tavoitteista;

3)perehdyttää opiskelija viestinnän perusteisiin ja kehittää hänen kielitaitoaan; sekä

4) perehdyttää opiskelija korkeakoululaitokseen ja antaa hänelle valmiuksia opintojensa suunnitteluun.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.