755/1987

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1987

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään 30 päivänä joulukuuta 1959 annettuun verotusasetukseen (530/59) uusi näin kuuluva 26 c§:

26 c §

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, joka on antanut konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa (825/86) tarkoitetun konserniavustuksen, on veroilmoituksessaan annettava selvitys

1)konserniavustuksen antajan ja saajan välisestä keskinäisestä omistussuhteesta ja siitä, koska osakkeet tai osuudet on hankittu,

2)konserniavustuksen käsittelystä antajan ja saajan kirjanpidossa sekä

3)konserniavustuksen saajan tilikaudesta.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, joka on saanut 1 momentissa tarkoitetun konserniavustuksen, on veroilmoituksessaan annettava selvitys konserniavustuksen käsittelystä kirjanpidossaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.