734/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1987

Ympäristöministeriön päätös alueen liittämisestä Helvetinjärven kansallispuistoon

Ympäristöministeriö on eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi 2 päivänä lokakuuta 1981 annetun lain (674/81) 9§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Helvetinjärven kansallispuistoon liitetään alue, johon kuuluu noin 103 hehtaaria valtion omistamia alueita Ruoveden kunnassa ja jonka rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän päätöksen liitteenä olevaan karttaan. Liitettävä alue on Ruoveden kunnan Haukkamaan kylässä sijaitseva Ruokkeensalo-niminen tila RN:o 4:1.

2 §

Alueen rajojen merkitsemisessä noudatetaan, mitä siitä erikseen on säädetty ja päätetty.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1987

Ympärsitöministeri
Kaj Bärlund

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Karjalainen

LIITE HELVETINJÄRVEN KANSALLISPUISTOON LIITETTÄVÄ ALUE Ruovesi 2213 12

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.