729/1987

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1987

Liikenneministeriön päätös lasten turvalaitteista

Liikenneministeriö on 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 90 ja 91§:n sekä 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun lain (570/78) 2§:n nojalla päättänyt:

1 §

Tieliikennelain 88§:n 3 ja 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (357/87), mukainen lapselle ja muulle alle 150 cm:n pituiselle henkilölle soveltuva turvaistuin, turvatyyny tai muu turvalaite on

a) E-hyväksytty turvaistuin, turvatyyny tai muu turvalaite; tahi

b) Ruotsin liikenneturvallisuusviraston (Statens Trafiksäkerhetsverk) hyväksymä turvaistuin, turvatyyny tai muu turvalaite.

2 §

1. E-hyväksytty turvaistuin, turvatyyny tai muu turvalaite on Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyyn moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen (SopS 70/76) liitetyn säännön n:o 44 mukainen turvalaite, joka on varustettu renkaan ympäröimän E-kirjaimen, hyväksyneen maan numeron ja hyväksymisnumeron käsittävällä merkinnällä (kuva 1).

kuva 1

2. Ruotsin liikenneturvallisuusviraston hyväksymä turvalaite on merkitty tyylitellyn T-kirjaimen ja hyväksymisnumeron käsittävällä merkinnällä (kuva 2).

kuva 2

3 §

Muuta kuin 1§:n mukaista turvaistuinta, turvatyynyä ja muuta turvalaitetta ei saa myyntitarkoituksessa tuoda maahan eikä valmistaa Suomessa myytäväksi tai pitää kaupan 31 päivän lokakuuta 1987 jälkeen. Tällaista ennen 1 päivää marraskuuta 1987 hankittua ja käytössä ollutta, autoon turvavyöllä tai muulla luotettavalla tavalla kiinnitettävää turvaistuinta, turvatyynyä ja muuta turvalaitetta saa kuitenkin käyttää ja sen saa myydä tai muuten luovuttaa 31 päivään joulukuuta 1993 saakka.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1987.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1987

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.