696/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1987

Valtioneuvoston päätös Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 80§:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (584/61), ja 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 18§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (100/83), päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan sopimuksella Suomen ja Espanjan välillä 19 päivänä joulukuuta 1985 sosiaaliturvasta tehtyä sopimusta.

2 §

Suomen kansalaisella on asuessaan Espanjassa oikeus saada kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Espanjan kansalaisella sopimuksen mukaan.

Suomen kansalaisella, joka on vakinaisesti asunut Espanjassa, on muuttaessaan sieltä Suomeen oikeus saada kansaneläkelain 23§:n 1 momentin säännöksen estämättä kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Espanjan kansalaisella sopimuksen mukaan.

3 §

Suomen kansalaisella on oikeus saada perhe-eläkelain mukainen leskeneläkkeen pohjaosa ja lapseneläke samoin edellytyksin kuin Espanjan kansalaisella sopimuksen mukaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Anja Kaitsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.