694/1987

Annettu Naantalissa päivänä heinäkuuta 1987

Asetus Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta vakuutuslaitosten välisestä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 76 a§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (982/86), ja Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä tammikuuta 1987 annetun lain (625/87) nojalla:

1 §

Kansaneläkelaitos huolehtii niistä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat Suomen ja Espanjan välisestä sosiaaliturvasopimuksesta.

2 §

Terveyskeskusten sekä kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämien sairaaloiden on ilmoitettava kansaneläkelaitokselle kustannukset, jotka ovat aiheutuneet Espanjassa sairaanhoitoetuuksiin oikeutetulle henkilölle 1§:ssä mainitun sopimuksen perusteella annetusta sairaanhoidosta.

Kustannuksilla tarkoitetaan 1 momentissa eri sairaanhoitoyksiköiden välisiä korvausperusteita sellaiselle henkilölle annetusta hoidosta, jolla ei ole kotipaikkaa terveyskeskusta tai sairaalaa ylläpitävässä kunnassa.

Kansaneläkelaitos antaa ilmoitusmenettelystä tarkemmat määräykset.

3 §

Valtio siirtää kansaneläkelaitokselle sen Espanjan asianomaiselle laitokselle suoritettavaa korvausta varten tarvitsemat varat eläkelaitoksen vähintään kuukautta ennen maksun erääntymistä antaman selvityksen perusteella.

Kansaneläkelaitos tilittää saamansa korvauksen suoraan valtiolle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.