673/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Asetus teatterialan korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan teatterialan korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (1080/80) 19§:n 3 momentti, 23§:n 3 momentti ja 46§:n 1 momentin 3 kohta, näistä 46§:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (692/85), näin kuuluviksi:

19 §

Tampereen yliopiston humanistisessa tiedekunnassa voidaan suorittaa näyttelijäntyön koulutusohjelma.

23 §

Koulutusohjelmaan voi sisältyä harjoittelua vähintään 10 opintoviikkoa.

46 §

Tämä asetus tulee voimaan:


3) teatteritaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen osalta 1 päivänä elokuuta 1988 ja näyttelijäntyön erityisopintojen osalta 1 päivänä elokuuta 1985; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.