662/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki tuontimaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun tuontimaksulain (1008/77)5 §:n 6, 7 ja 8 kohta,

muutetaan lain liitteenä oleva tuontimaksutaulukko,

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1978, 29 päivänä kesäkuuta 1983, 19 päivänä joulukuuta 1985 ja 31 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla laeilla (566/78, 573/83, 1031/85 ja 1024/86), sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Tämän lain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa mainituista tavaroista, jotka käytetään sanotussa luettelossa määriteltyyn teolliseen tarkoitukseen, kannetaan tuontimaksua luettelon mukaisesti valtioneuvoston määräämillä ehdoilla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 22/87
Valtiovarainvaliok. miet. 15/87
Suuren valiok. miet. 17/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Liite

I TUONTIMAKSUTAULUKKO
Nimike Tavara Tuontimaksu mk
1. 2. 3.
01.01 Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit (Muist.) 1 kg 9,06
01.02 Elävät nautaeläimet (Muist.) 1 kg 10,55
01.03 Elävät siat (Muist.) 1 kg 7,48
01.04 Elävät lampaat ja vuohet (Muist.) 1 kg 14,29
Muist. nimikkeisiin 01.01, 01.02, 01.03 ja 01.04. Näihin nimikkeisiin kuuluvat muut eläimet kuin teuraseläimet ovat tuontimaksuttomat.
02.01 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:
0201.10 – ruhot ja puoliruhot 1 kg 21,10
0201.20 – muut palat luineen 1 kg 21,10
0201.30 – luuton liha 1 kg 27,43
02.02 Naudanliha, jäädytetty:
0202.10 – ruhot ja puoliruhot 1 kg 21,10
0202.20 – muut palat luineen 1 kg 21,10
0202.30 – luuton liha 1 kg 27,43
02.03 Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:
– tuore tai jäähdytetty:
0203.11 – – ruhot ja puoliruhot 1 kg 12,46
0203.12 – – kinkku, lapa ja niiden palat, luineen 1 kg 17,32
0203.19 – – muu 1 kg 17,32
– jäädytetty:
0203.21 – – ruhot ja puoliruhot 1 kg 12,46
0203.22 – – kinkku, lapa ja niiden palat, luineen 1 kg 17,32
0203.29 – – muu 1 kg 17,32
02.04 Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty 1 kg 21,99
02.05 Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:
– luuton 1 kg 23,45
– muu 1 kg 18,04
02.06 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt 1 kg 15,82
02.07 Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (Muist.) 1 kg 7,77
Muist. nimikkeeseen 02.07. Tähän nimikkeeseen kuuluvista tuotteista kannetaan tuontimaksua enintään 0,90 markkaa kilolta.
02.08:sta Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:
0208.10 – kania tai jänistä 1 kg 12,46
0208.20 – sammakonreidet 1 kg 12,46
0208.90 – muut:
– – poronliha 1 kg 25,70
– – muut (ei kuitenkaan valaanliha) (Muist.) 1 kg 12,46
Muist. alanimikkeeseen 0208.90. Tähän alanimikkeeseen kuuluvista riistalintujen lihasta ja muista syötävistä osista kannetaan tuontimaksua enintään 0,90 markkaa kilolta.
02.09 Sianrasva vailla lihaskudosta sekä siipikarjanrasva (sulattamattomat), tuoreet, jäähdytet, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut:
– sianrasva 1 kg 11,21
– siipikarjan rasva (Muist.) 1 kg 6,99
Muist. nimikkeeseen 02.09. Tähän nimikkeeseen kuuluvasta tuoreesta, jäähdytetystä tai jäädytetystä siipikarjanrasvasta kannetaan tuontimaksua enintään 0,90 markkaa kilolta.
02.10 Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe:
– sianliha:
0210.11 – – kinkku, lapa ja niiden palat, luineen 1 kg 19,69
0210.12 – – kylki(juovikas)ja sen palat 1 kg 19,69
0210.19 – – muu 1 kg 19,69
0210.20 – naudanliha 1 kg 31,65
0210.90 – muut, myös lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe 1 kg 32,99
04.01 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön:
0401.10 – rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti 1 kg 4,69
0401.20 – rasvapitoisuus yli 1, mutta enintään 6 painoprosenttia 1 kg 4.69
0401.30 – rasvapitoisuus yli 6 painoprosenttia 1 kg 53,25
04.02 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:
0402.10 – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia 1 kg 12,85
– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus yli 1,5 painoprosenttia:
0402.21 – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 1 kg 23,64
0402.29 – muu 1 kg 23,64
– muu:
0402.91 – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 1 kg 53,25
0402.99 – – muu 1 kg 53,25
04.03:sta Kirnupiimä, viili, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
0403.10 – jogurtti:
– – muu (kuin maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä) 1 kg 21,30
0403.90 – muu:
– – muu (kuin maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä) 1 kg 53,25
04.04 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
0404.10 – hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä 1 kg 6,05
0404.90 – muut 1 kg 53,25
04.05 Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt 1 kg 40,47
04.06 Juusto ja juustoaine 1 kg 19,81
04.07 Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt 1 kg 6,10
04.08 Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– munankeltuainen:
0408.11 – – kuivattu 1 kg 36,60
0408.19 – – muu 1 kg 12,20
– muut:
0408.91 – – kuivatut 1 kg 36,60
0408.99 – – muut 1 kg 12,20
07.13:sta Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu:
0713.10 – herneet (Pisum sativum):
– – muut (kuin rehuherneet) (Muist.) 1 kg 3,72
Muist. alanimikkeeseen 0713.10. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat puutarhaherneen siemenet, jotka on värjätty tai sekä värjätty että peitattu, ovat tuontimaksuttomat.
10.01 Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja (Muist.) 1 kg 2,18
10.02 Ruis (Muist.) 1 kg 1,78
10.03 Ohra (Muist.) 1 kg 1,50
10.04 Kaura (Muist.) 1 kg 1,27
Muist. nimikkeisiin 10.01, 10.02, 10.03 ja 10.04. Näihin nimikkeisiin kuuluva vilja on tuontimaksuton, kun tuojana on valtion viljavarasto.
10.05 Maissi 1 kg 1,48
11.01 Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista 1 kg 3,86
11.02 Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista:
1102.10 – ruisjauho 1 kg 2,85
1102.20 – maissijauho 1 kg 3,44
1102.30 – riisijauho 1 kg 3,86
1102.90 – muut 1 kg 3,44
11.03 Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja rakeistettu vilja (pellets):
– rouheet ja karkeat jauhot:
1103.11 – – vehnää 1 kg 3,86
1103.12 – – kauraa 1 kg 3,44
1103.13 – – maissia 1 kg 3,44
1103.14 – – riisiä 1 kg 3,86
1103.19 – – muuta viljaa 1 kg 3,86
– rakeistettu vilja (pellets):
1103.21 – – vehnää 1 kg 3,86
1103.29 – – muuta viljaa 1 kg 3,86
11.04 Muulla tavalla käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 10.06 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:
– valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät:
1104.11 – - ohraa 1 kg 3,14
1104.12 – – kauraa 1 kg 3,44
1104.19 – – muuta viljaa 1 kg 3,86
– muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut):
1104.21 – – ohraa 1 kg 3,14
1104.22 – – kauraa 1 kg 3,44
1104.23 – – maissia 1 kg 3,44
1104.29 – – muuta viljaa 1 kg 3,86
1104.30 – viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut 1 kg 1,63
11.07 Maltaat, myös paahdetut 1 kg 2,43
11.08 Tärkkelys; inuliini:
– tärkkelys:
1108.11 – – vehnätärkkelys 1 kg 4,79
1108.12 – – maissitärkkelys 1 kg 3,66
1108.13 – – perunatärkkelys 1 kg 3,66
1108.14 – – maniokki- (kassava-) tärkkelys 1 kg 3,66
1108.19 – – muu tärkkelys 1 kg 3,66
1108.20 – inuliini 1 kg 3,66
11.09 Vehnägluteeni, myös kuivattu 1 kg 8,71
17.01:stä Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät:
– lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri:
1701.11 – – ruokosokeri 1 kg 4,23
1701.12 – – juurikassokeri 1 kg 4,23
– muut:
1701.91 – – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät:
– – – muut (kuin vanilja- ja vanilliinisokeri) 1 kg 4,23
1701.99 – – muut 1 kg 4,23
17.02:sta Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri: (Muist.)
1702.10 – laktoosi ja laktoosisiirappi 1 kg 4,23
1702.20 – vaahterasokeri ja vaahterasiirappi 1 kg 4,23
1702.30 – glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on alle 20 % kuivapainosta:
– – glukoosi 1 kg 4,23
– – glukoosisiirappi 1 kg 6,21
1702.40 – glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20, mutta alle 50 % fruktoosia kuivapainosta 1 kg 4,23
1702.60 – muu fruktoosi (kuin kemiallisesti puhdas) ja fruktoosisiirappi, joissa on yli 50 % fruktoosia kuivapainosta 1 kg 4,23
1702.90 – muut, myös inverttisokeri (ei kuitenkaan kemiallisesti puhdas fruktoosi, kemiallisesti puhdas maltoosi eikä keinotekoinen hunaja) 1 kg 4,23
Muist. nimikkeeseen 17.02. Nestemäisen sokerin ja siirapin tuontimaksun alaiseksi painoksi katsotaan kuivapaino.
17.03 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi:
1703.10 – ruokosokerimelassi:
– – ihmisravinnoksi soveltuva 1 kg 4,23
– – muu 1 kg 0,95
1703.90 – muu:
– – ihmisravinnoksi soveltuva 1 kg 4,23
– – muu 1 kg 0,95
23.02 Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös rakeistetut (pellets) 1 kg 1,46

II. TEOLLISUUSETULUETTELO
Nimike Tavara ja sen teollinen käyttötarkoitus Tuontimaksu mk
1104.40 t 1. Vehnänalkiot turkiseläinten rehuksi vapaa
t 2. Maissinalkiot kasvirasvojen ja -öljyjen valmistukseen vapaa
1108.12 t 1. Maissitärkkelys tullitariffin nimikkeiden 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 ja 29.40 orgaanisten hedelmä- ja aminohappojen tai nimikkeen 35.07 entsyymien tai nimikkeen 38.23 tuotteiden (ei kuitenkaan sorbitolin) valmistukseen vapaa
t 2. Maissitärkkelys kivennäisvillateosten valmistukseen vapaa
t 3. Maissitärkkelys tullitariffin nimikkeen 44.12 puutavaroiden valmistukseen vapaa
t 4. Maissitärkkelys lääkkeiden valmistukseen vapaa
t 5. Turkisten muokkauksessa käytettävä maissitärkkelys vapaa
1108.13 t 1. Perunatärkkelys tullitariffin nimikkeen 44.12 puutavaroiden valmistukseen vapaa
t 2. Perunatärkkelys lääkkeiden valmistukseen vapaa
1701.11 t 1. Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä ruokosokeri vapaa
1701.12 t 1. Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä juurikassokeri vapaa
1701.99 t 1. Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä kidesokeri vapaa
1702.30 t 1. Glukoosi lääkkeiden valmistukseen vapaa
t 2. Glukoosi tullitariffin nimikkeiden 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 ja 29.40 orgaanisten hedelmä- ja aminohappojen tai nimikkeen 35.07 entsyymien tai nimikkeen 38.23 tuotteiden (ei kuitenkaan sorbitolin) valmistukseen vapaa
1702.90 t 1. Sokeriväri virvoitusjuomateollisuuden tuotteiden, alkoholijuomien, mallasuutteen tai mallasuutetuotteiden valmistukseen vapaa
1703.10 t 1. Ruokosokerimelassi rommin valmistukseen vapaa
t 2. Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä, ihmisravinnoksi soveltumaton ruokosokerimelassi vapaa
t 3. Ihmisravinnoksi soveltumaton ruokosokerimelassi painohiivan tai kuolleen eli inaktiivisen hiivan valmistukseen vapaa
1703.90 t 1. Sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä, ihmisravinnoksi soveltumaton melassi vapaa
t 2. Ihmisravinnoksi soveltumaton melassi painohiivan tai kuolleen eli inaktiivisen hiivan valmistukseen vapaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.