659/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 9 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa (400/74), näin kuuluvaksi:

9 §

Tätä lakia ei sovelleta muuhun huoneenvuokralaissa (653/87) tarkoitettuun sopimukseen kuin sellaiseen, jolla luovutetaan maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Hallituksen esitys 127/84
Lakivaliok. miet. 2/86
Suuren valiok. miet. 35/86
Lakivaliok. miet. 2/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.