639/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki vesilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain 15 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (467/87), näin kuuluvaksi:

15 luku

Vesituomioistuimet

4 §

Vesioikeustuomari, vesioikeusinsinööri ja vesioikeuslimnologi nimitetään virkaan samassa järjestyksessä kuin käräjäoikeuden laamannista Suomen Hallitusmuodossa on säädetty. Virkoja on kuitenkin haettava vesiylioikeudelta, joka myös tekee virkaehdotuksen. Sama koskee vastaavan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräajaksi nimitettävän vesioikeuden jäsenen nimittämistä.Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 29/86
Lakivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 250/86
Lakivaliok. miet. 1/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.