638/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki jakolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain 294 a §, sellaisena kuin se on 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (321/72), sekä

muutetaan 294 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

294 §

Maaoikeustuomari ja maaoikeusinsinööri nimitetään virkaan samassa järjestyksessä kuin käräjäoikeuden laamannista Suomen Hallitusmuodossa on säädetty. Sama koskee ylimääräisen maaoikeustuomarin ja ylimääräisen maaoikeusinsinöörin nimittämistä.Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 29/86
Lakivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 250/86
Lakivaliok. miet. 1/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.