629/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki kiinteistörekisterilain 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/85) 14§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

14 §

Kiinteistörekisterikartasta on rekisterin pitäjän pyydettäessä annettava otteita. Näistä perittävään maksuun sovelletaan, mitä 9§:n 2 momentissa on säädetty kiinteistörekisterin otteista perittävästä maksusta. Kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitaville viranomaisille, oikeushallintoviranomaisille ja kunnille otteet kiinteistörekisterikartasta annetaan kuitenkin maksutta. Muiden viranomaisten oikeudesta saada otteita maksutta säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 15/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 2/87
Suuren valiok. miet. 7/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Maa- metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.