626/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1985 Suomen tasavallan ja Espanjan välillä tehty sopimus sosiaaliturvasta, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä tammikuuta 1987 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (625/87) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 23 päivänä tammikuuta 1987 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Madridissa 2 päivänä kesäkuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

3 §

Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä tammikuuta 1987 annettu laki (625/87) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 38/87)

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasianministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.