587/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus veronkantoasetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 2 ja 3 §, näin kuuluviksi:

1 luku

Veronkanto


2 §

Verojen suorittamisesta ulosottoviranomaiselle on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

3 §

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin lääninveroviraston asianomaiselle postisiirtotilille viimeistään maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivänä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos verovaroja ei tuolloin ole suoritettu postipankkilain (511/69) 18 §:ssä säädetyin tavoin lääninveroviraston postisiirtotilille, rahalaitoksen on suoritettava valtiovarainministeriön määräämä korko viivästysajalta.

Valtiovarainministeriö määrää ne verot ja maksut, joista rahalaitoksille suoritetaan kantopalkkio, ja vahvistaa kantopalkkion suuruuden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.