586/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 11 päivänä elokuuta 1978 annettuun veronkantolakiin (611/78) uusi 1 a luku seuraavasti:

1 a luku

Maksupaikat ja kantoajat

4 a §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut verot, maksut ja muut suoritukset voidaan maksaa postisiirtoliikettä välittäviin postitoimipaikkoihin, rahalaitoksiin ja valtion tilivirastoihin sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.

4 b §

Valtiovarainministeriö määrää 1 §:ssä tarkoitettujen verojen, maksujen ja muiden suoritusten kantoajat tai eräpäivät sekä kantoerien lukumäärän ja eräjaon perusteet, ellei asianomaisessa verolaissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa ole toisin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Hallituksen esitys 18/87
Valtiovarainvaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 13/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.