583/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki verotuslain 33 ja 51§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 33§:n 3 momentti ja 51 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 33§:n 3 momentti 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (74/87) ja 51§:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1025/74), näin kuuluviksi:

33 §

Tulo- ja varallisuusverolain 11§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sijoitusrahaston ja 14§:n 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön tulee siitä huolimatta, että ne ovat varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta vapaat, antaa verotusta varten kehotuksetta varojaan ja velkojaan koskevat tässä luvussa tarkoitetut tiedot.


51 §

Yhtymän ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen on yhtymän osakkaan velvollisuutena. Yhteismetsän hoitokunta vastaa yhteismetsän ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä. Sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun sijoitusrahaston ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä vastaa mainitussa laissa tarkoitetun rahastoyhtiön hallitus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Hallituksen esitys 9/87
Valtiovarainvaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 15/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.