582/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki tulo- ja varallisuusverolain 11 ja 32 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain 11§:n 1 momentin 2 kohta ja 32 a§,

sellaisina kuin ne ovat, 11§:n 1 momentin 2 kohta 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (468/84) ja 32 a§ muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1984 ja 31 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla laeilla (972/84 ja 1062/86), näin kuuluviksi:

11 §

Sekä tulon että varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta ovat vapaat:


2) kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, sairaus- ja hautausavustuskassa, sijoitusrahasto, valtakunnallinen työttömyyskassa, työttömyyskassojen keskuskassa, tukirahasto ja erorahasto, sekä


32 a §

Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvollisena verotettava kotimainen kuolinpesä saa vähentää kokonaistulostaan kotimaiselta osakeyhtiöltä saatujen osinkojen, kotimaiselta osuuskunnalta saatujen osuuspääoman korkojen, kotimaiselta sijoitusrahastolta saatujen voitto-osuuksien taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi osuuspankilta saatujen niiden lisärahastosijoituksille maksettavien korkojen ja muun veronalaisen koron sekä muuna asuntona kuin vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta asunnosta saadun vuokratulon perusteella yhteensä 7 200 markkaa, kuitenkin enintään edellä tarkoitettujen tulojen yhteismäärän (omaisuustulovähennys). Vähennyksen perusteena otetaan kuitenkin huomioon muita tässä pykälässä mainittuja tuloja kuin vuokratuloja enintään 5 200 markkaa, mihin määrään saa sisältyä muita korkoja kuin osuuspääoman korkoja ja edellä mainittuja lisärahastosijoituksille maksettavia korkoja enintään 3 800 markkaa.

Omaisuustulovähennyksen määrää laskettaessa osinkotulon, voitto-osuuden, korkotulon ja vuokratulon vähennyksenä ei oteta huomioon 2 luvussa tarkoitettuja vähennyksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 9/87
Valtiovarainvaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 15/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.