579/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki leimaverolain 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10§:n Passia koskeva nimike, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), näin kuuluvaksi:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten:

1) enintään vuodeksi 100 markkaa;

2) enintään viideksi vuodeksi 200 markkaa;

3) enintään kymmeneksi vuodeksi 300 markkaa; sekä

4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987. Sitä sovelletaan passiin, joka annetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 4/87
Valtiovarainvaliok. miet. 3/87
Suuren valiok. miet. 4/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.