572/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3§:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (521/70), näin kuuluvaksi:

3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


3) oikeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitoa, niin myös valtiollisia vaaleja ja kunnallisvaalia sekä kansanäänestystä;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 251/84
Perustuslakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 56/86
Perustusvaliok. miet. 1/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.