560/1987

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1987

Liikenneministeriön päätös vähäisestä kaapelilähetystoiminnasta

Liikenneministeriö on antanut kaapelilähetystoiminnasta 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (307/87) 1§:n 2 momentin 6 kohdan nojalla seuraavan päätöksen:

1 §

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 1§:n 2 momentin 6 kohdan mukaista lain soveltamisen kannalta vähäistä toimintaa, johon sanottua lakia ei sovelleta, on:

1)kaapelilähetystoiminta, jota harjoittaa yhdessä rakennuksessa tai lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa tai rakennusten omistaja, jos toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen ja johtoverkkoon on liitetty enintään 120 kotitaloutta;

2) kaapelilähetystoiminta johtoverkossa, johon on liitetty enintään 50 kotitaloutta tai vastaavan kokonaisuuden muodostavaa yksikköä; sekä

3) muukin kaapelilähetystoiminta, jossa liike- tai muun sellaisen toiminnan harjoittaja lähettää tähän toimintaansa liittyviä tiedotuksia ja ilmoituksia omiin toimipisteisiinsä, milloin lähetykset ovat yksinomaan toiminnan harjoittajan palveluksessa olevien henkilöiden vastaanotettavissa.

2 §

Liikenneministeriö voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää, onko muutakin vähäistä kaapelilähetystoimintaa pidettävä kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 1§:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuna toimintana.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetun kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen ilmoittamaan liikenneministeriölle toiminnan aloittamisesta samoin kuin antamaan muitakin tilasto- ja muita tietoja toiminnastaan ministeriön antamien ohjeiden mukaan.

Se, joka harjoittaa tässä päätöksessä tarkoitettua toimintaa päätöksen voimaan tullessa, on velvollinen ilmoittamaan siitä liikenneministeriölle kahden kuukauden kuluessa sanotusta ajankohdasta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1987

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Kansliapäällikkö
Juhani Korpela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.