557/1987

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1987

Valtioneuvoston päätös Itävallan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 80§:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (584/61), ja 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 18§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (100/83), nojalla päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan sopimuksella Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä 11 päivänä joulukuuta 1985 sosiaaliturvasta tehtyä sopimusta.

2 §

Suomen kansalaisella on asuessaan Itävallassa oikeus saada kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Itävallan kansalaisella sopimuksen mukaan.

Suomen kansalaisella, joka on vakinaisesti asunut Itävallassa, on muuttaessaan sieltä Suomeen oikeus saada kansaneläkelain 23§:n 1 momentin säännöksen estämättä kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Itävallan kansalaisella sopimuksen mukaan.

3 §

Suomen kansalaisella on oikeus saada perhe-eläkelain mukainen leskeneläkkeen pohjaosa ja lapseneläke samoin edellytyksin kuin Itävallan kansalaisella sopimuksen mukaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1987

Ministeri
Tarja Halonen

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.