548/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 62 §:n 4 momentin, 92§:n 1 momentin ja 156 §:n 7 momentin, sekä

lisännyt päätökseen uuden 10 a §:n, 40 §:ään uuden 11 momentin, 48 §:ään uuden 4 momentin, 50 §:ään uuden 3 momentin, 56 §:ään uuden 3 momentin, uuden 62 a, 90 a, 110 a ja 135 a §:n, 156§:ään uuden 8 momentin, uuden 180 a ja b §:n, 224 §:ään uuden 4 momentin sekä uuden 233 a§:n seuraavasti:

10 a §
Tarkemmat ohjeet

Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita 4, 5, 7 ja 9 §:n määräyksistä.

40 §

11. Autoon asennettavan muun kuin auton valmistajan hyväksymän valurakenteisen pyörän tulee täyttää autorekisterikeskuksen erikseen asettamat vaatimukset.

48 §

4. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset taksamittarin rakenteesta, toiminnan tarkkuudesta ja sinetöinnistä.

50 §

3. Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet varsinaisen perävaunun vetoon tarkoitetun vetolaitteen hyväksymisestä.

56 §

3. Koulukuorma-auton ohjaamon saa varustaa lisäistuimilla enintään neljän oppilaan kuljetusta varten. Istumapaikkojen mitoitus saa poiketa 1 ja 2 momentin määräyksistä.

62 §

4. Kuorma-autoa saa auton kotipaikan poliisin kutakin tilaisuutta varten antamalla luvalla siinä määrätyin ehdoin käyttää tilapäisesti hartaus-, juhla-, esitelmä-, vaali- ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin liittyviin henkilöiden kuljetuksiin edellyttäen, että auton kuljettajalla on C-luokan ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai ammattiliikenteen harjoittajana.


62 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle autolle poikkeuksia

a) 12 §:n 2 momentin ohjauslaitteen hyväksymistä koskevasta vaatimuksesta muuttotavarana maahan tuodulle ja muusta autosta henkilöautoksi muutetulle autolle;

b) 17 §:n vaatimuksista palovaaran välttämiseksi, kun poikkeus on vain vähäiseltä osin tarpeen;

c) 19 §:ssä ajovalonheittimen pesulaitteelle asetetuista vaatimuksista muuttotavarana maahan tuodulle autolle;

d) 20-23, 26, 29, 29 a ja 31 §:ssä säädetyistä valojen sijoitusta, näkyvyyttä ja väriä koskevista vaatimuksista erikoisautolle, muuttotavarana maahan tuodulle autolle ja kilpailu- tai muuhun erikoistarkoitukseen käytettävälle autolle;

e) 34 §:n vaatimuksista heijastimien näkyvyydelle;

f) 36 §:ssä säädetyistä taustapeilien rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymisvaatimuksista erikoisautolle ja muuttotavarana maahantuodulle autolle;

g) 38 §:n 2 momentissa ja 39 §:ssä säädetyistä ikkunoiden materiaalin sekä tuulilasin ja takalasin laitteiden hyväksymisvaatimuksista erikoisautolle, muuttotavarana maahantuodulle autolle ja kilpailu- tai muuhun erikoistarkoitukseen käytettävälle autolle;

h) 49 §:ssä luvattoman käytön estävälle laitteelle asetetuista vaatimuksista;

i) 52§:ssä turvavöiden kiinnityspisteille asetetuista vaatimuksista muuttotavarana maahantuodulle ja muusta autosta henkilöautoksi muutetulle autolle;

j) 58 §:n 1 momentin rajoituksista takaylitykselle; ja

k) 61§:n määräyksistä korin varustelusta muuttotavarana maahantuodulle ja muusta autosta henkilöautoksi muutetulle autolle.

2. Autorekisterikeskus voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti automallille poikkeuksia

a) 12 §:n 2 momentin ohjauslaitteen hyväksymistä koskevasta vaatimuksesta;

b) 17 §:n vaatimuksista palovaaran välttämiseksi;

c) 20-23, 26, 29, 29 a ja 31 §:ssä säädetyistä valojen sijoitusta, näkyvyyttä ja väriä koskevista vaatimuksista erikoisautolle ja kilpailu- tai muuhun erikoistarkoitukseen käytettävälle autolle;

d) 34 §:n vaatimuksista heijastimien näkyvyydelle;

e) 36 §:ssä säädetyistä taustapeilien rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymisvaatimuksista erikoisautolle;

f) 38 §:n 2 momentissa ja 39§:ssä säädetyistä ikkunoiden materiaalin sekä tuulilasin ja takalasin laitteiden hyväksymisvaatimuksista erikoisautolle ja kilpailu- tai muuhun erikoistarkoitukseen käytettävälle autolle;

g) 49 §:ssä luvattoman käytön estävälle laitteelle asetetuista vaatimuksista; ja

h) 58 §:n 1 momentin rajoituksista takaylitykselle.

3. Autorekisterikeskus voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle autolle poikkeuksia

a) määräajaksi 41 §:n määräyksistä liukuesteiden käytöstä erikoisautossa ja tutkimus- tai erityistarkoituksessa muussakin autossa;

b) 46-47 §:ssä säädetyistä nopeusmittarin ja ajopiirturin vaatimuksista; ja

c) 60 §:n 1 ja 2 momentin määräyksistä säiliöauton kokonaispainon määräämiseksi, jos autoa käytetään tilavuuspainoltaan erilaisten nesteiden kuljetukseen.

4. Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet

a) 45 §:ssä tarkoitetusta hinausauton valolaitteesta;

b) 53 §:n 2 momentin b-kohdassa tarkoitetuista takapuskurin korvaavista rakenteista;

c) 54 §:ssä tarkoitetuista näköesteistä; ja

d) 55 §:ssä tarkoitettujen muutosten ja korjausten hyväksymisestä.

90 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos moottoripyörän rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle moottoripyörälle poikkeuksia

a) 74-77 ja 79 §:ssä säädetyistä valojen sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista;

b) 81 §:n vaatimuksista heijastimien näkyvyydelle;

c) 85 §:ssä roiskesuojalle asetetuista vaatimuksista;

d) 88 §:n 7-9 momentissa säädetyistä kolmipyöräisen moottoripyörän valojen näkyvyyttä koskevista vaatimuksista; ja

e) 88 §:n 11 momentissa säädetyistä kolmipyöräisen moottoripyörän tuulilasin ja sen laitteiden hyväksymisvaatimuksista.

2. Autorekisterikeskus voi, jos moottoripyörän rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti moottoripyörämallille poikkeuksia

a) 74-77 ja 79 §:ssä säädetyistä valojen sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista;

b) 81 §:n vaatimuksista heijastimien näkyvyydelle;

c) 85 §:ssä roiskesuojalle asetetuista vaatimuksista;

d) 88 §:n 7-9 momentissa säädetyistä kolmipyöräisen moottoripyörän valojen näkyvyyttä koskevista vaatimuksista; ja

e) 88 §:n 11 momentissa säädetyistä kolmipyöräisen moottoripyörän tuulilasin ja sen laitteiden hyväksymisvaatimuksista.

3. Autorekisterikeskus voi, jos moottoripyörän rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle moottoripyörälle poikkeuksia

a) määräajaksi 84 §:n määräyksistä liukuesteiden käytöstä tutkimus- tai erityistarkoituksiin; ja

b) 71 §:ssä säädetyistä nopeusmittarin tarkkuusvaatimuksista.

4. Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet 90 §:ssä tarkoitettujen muutosten ja korjausten hyväksymisestä.

92 §
Ohjaustanko

1. Mopon ohjaustangon leveyden tulee olla vähintään 0,55 m ja enintään 0,80 m. Kytkin- ja jarruvipua ei oteta huomioon leveyttä määrättäessä. Ohjaustangossa ei saa olla ulokkeita, teräviä kulmia eikä pienemmällä kuin 30 mm säteellä tehtyjä taivutuksia tai liitoksia.


110 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Jos mopon rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi myöntää yksittäiselle mopolle ja autorekisterikeskus mopomallille poikkeuksia 108 §:ssä roiskesuojalle asetetuista vaatimuksista.

2. Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet 110 §:ssä tarkoitettujen muutosten ja korjausten hyväksymisestä.

135 a §
Poikkeukset

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos traktorin tai moottorityökoneen rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle traktorille ja moottorityökoneelle poikkeuksia

a) 118-122 §:ssä säädetyistä valojen sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista;

b) 124 §:n vaatimuksista heijastimien sijoitukselle ja näkyvyydelle;

c) 127 §:n 2 momentissa säädetyistä ikkunoiden materiaalin hyväksymisvaatimuksista erikoistarkoituksiin käytettävälle traktorille; ja

d) 131 §:n vaatimuksista istuinten ja ohjaamon mitoille.

2. Autorekisterikeskus voi, jos traktorin tai moottorityökoneen rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti traktori- ja moottorityökonemallille poikkeuksia

a) 118-122 §:ssä säädetyistä valojen sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista;

b) 124 §:n vaatimuksista heijastimien sijoitukselle ja näkyvyydelle;

c) 127 §:n 2 momentissa säädetyistä ikkunoiden materiaalin hyväksymisvaatimuksista erikoistarkoituksiin käytettävälle traktorille; ja

d) 131 §:n vaatimuksista istuinten ja ohjaamon mitoille.

156 §

7.Veto- ja kytkinlaitteiden tulee olla autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia.

8.Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset auton ja perävaunun välisistä sähkö-, paineilma- ja nestejohtojen liittimistä.

180 a §
Henkilöiden kuljetus

Puoliperävaunua saa perävaunun kotipaikan poliisin kutakin tilaisuutta varten antamalla luvalla siinä määrätyin ehdoin käyttää tilapäisesti hartaus-, juhla-, esitelmä-, vaali- ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin liittyviin henkilöiden kuljetuksiin edellyttäen, että vetoauton kuljettajalla on CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai ammattiliikenteen harjoittajana.

180 b §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1.Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos perävaunun rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle perävaunulle poikkeuksia

a)154§:n 2 momentin perävaunun mittoja koskevista määräyksistä, jos perävaunun muuttunut käyttötarkoitus tai tästä johtuva varustus sitä edellyttää; ja

b)160, 162, 164-167, 168 a ja 170§:ssä säädetyistä valojen ja heijastimien sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista määräyksistä.

2.Autorekisterikeskus voi, jos perävaunun rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti perävaunumallille poikkeuksia 160, 162, 164-167, 168 a ja 170§:ssä säädetyistä valojen ja heijastimien sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista.

3.Autorekisterikeskus voi, jos perävaunun rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle perävaunulle poikkeuksia

a)määräajaksi 173§:n määräyksistä liukuesteiden käytöstä tutkimus- tai erityistarkoituksessa; ja

b)180§:ssä annetuista määräyksistä säiliöperävaunun kokonaispainon määräämiseksi, jos perävaunua käytetään tilavuuspainoltaan erilaisten nesteiden kuljetukseen.

4.Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita

a)155§:n painoja koskevista määräyksistä; ja

b)179§:n 2 momentin b-kohdassa tarkoitetuista puskurin korvaavista rakenteista.

224 §

4.Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset hinattavan laitteen rakenteesta ja kytkennästä.

233 a §
Poikkeukset

Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos hinattavan laitteen rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle hinattavalle laitteelle poikkeuksia 226-229§:ssä säädetyistä valojen sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.