535/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista 14 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (859/84) nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/84) 3§:ssä tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Ennakko suoritetaan kansaneläkelaitokselle kahtenatoista yhtä suurena eränä viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen. Jos ennakko on osoittautunut liian suureksi tai liian pieneksi, sosiaali- ja terveysministeriö voi omasta aloitteestaan tai kansaneläkelaitoksen pyynnöstä suorittaa ennakon tarkistuksen.

Viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa vielä maksamatta olevien ennakkoerien määrät. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tarkistuksessa jo suoritetut ennakkoerät ovat osoittautuneet liian pieniksi, näin syntynyt vajaus suoritetaan kansaneläkelaitokselle tarkistusta seuraavan ennakkoerän yhteydessä. Vastaavasti jos ennakko on suoritettu liian suurena, ylite vähennetään tarkistusta seuraavasta ennakkoerästä.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden loppuun mennessä. Kansaneläkelaitoksen on myös välittömästi ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos vahvistettu tai myöhemmin tarkistettu ennakko on osoittautunut liian suureksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 1987.

Tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1984 annettu asetus maatalousyrittäjien työterveydenhuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista (916/84).

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.