486/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki velkakirjalain 24§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä heinäkuuta 1947 annetun velkakirjalain (622/47) 24§ näin kuuluvaksi:

24 §

Osinkolipun haltija on oikeutettu lippua vastaan nostamaan osingon, vaikkei hän olekaan osakkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahasto-osuuden omistaja. Siitä lähtien, kun päätös osingonjaosta on tehty, on osinkolipusta, edellyttäen, että osakkeen tai rahasto-osuuden tuottama oikeus on pätevä, noudatettava, mitä haltijavelkakirjasta on säädetty. Osinkolippuun, joka havaitaan hankituksi osakekirjan tai osuustodistuksen keralla, saajalla ei kuitenkaan ole parempaa oikeutta kuin osakekirjaan tai osuustodistukseen. Sellaisen lipun haltija on velvollinen noudattamaan yhtiöjärjestyksen tai sijoitusrahaston sääntöjen osinkolippuja koskevia määräyksiä.

Jos osinkolippu havaitaan hankituksi erillään osakekirjasta tai osuustodistuksesta, ennen kuin päätös osingonjaosta on tehty, ei 14 ja 15§:n säännöksiä sovelleta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Hallituksen esitys 238/86
Lakivaliok. miet. 5/86
Suuren valiok. miet. 271/86

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.