483/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3§:n 24 ja 25 kohta, sellaisena kuin ne ovat 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (484/85), sekä

lisätään 3§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 12 päivänä joulukuuta 1941, 28 päivänä tammikuuta 1944, 8 päivänä heinäkuuta 1961, 11 päivänä joulukuuta 1964, 12 päivänä elokuuta 1966, 16 päivänä maaliskuuta 1979 sekä 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetuilla laeilla (858/41, 72/44, 388/61, 597/64, 442/66, 320/79 ja 653/85), uusi 26 kohta seuraavasti:

3 §

Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella:


24) matkatoimistoliikkeet;

25) liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestäminen ja hallinnointi; sekä

26) sijoitusrahastotoiminta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta kuuta 1987.

Hallituksen esitys 238/86
Lakivaliok. miet. 5/86
Suuren valiok. miet. 271/86

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.