482/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki kirjanpitolain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetulla lailla (473/82), uusi näin kuuluva 4 momentti:

1 §

Mitä 3 momentissa on säädetty, koskee myös sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitettua rahastoyhtiötä sen hallinnassa olevan sijoitusrahaston osalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Hallituksen esitys 238/85
Lakivaliok. miet. 5/86
Suuren valiok. miet. 271/86

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.