475/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:ään, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), teknisen laitteen hyväksymistä koskevan nimikkeen jälkeen uusi tietosuojalautakunnan päätöstä koskeva nimike seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut henkilörekisterilain (471/87) 22 tai 37§:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan mukaan, vähintään 150 ja enintään 3 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 49/84
Lakivaliok. miet. 10/86
Suuren valiok. miet. 254/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.