469/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä joulukuuta 1972 annetun asetuksen (813/72) 6 ja 8§, sellaisina kuin ne ovat, 6§ 24 päivänä syyskuuta 1982 annetussa asetuksessa (714/82) ja 8§ 1 päivänä helmikuuta 1980 annetussa asetuksessa (74/80), näin kuuluviksi:

6 §

Päiväraha matkavuorokaudelta on valtion virkamiehille maksettavan kokopäivärahan suuruinen ja, jos matka matkavuorokauden aikana kestää enintään 8 tuntia, osapäivärahan suuruinen.

8 §

Taloudellisena menetyksenä korvataan ansio- tai muun tulon menettäminen, aiheellisesti sijaiselle tai kodin- tai lastenhoitajalle suoritettu palkka taikka muu aineellinen menetys, joka korvaukseen oikeutetulle on aiheutunut tuomioistuimeen saapumisesta. Taloudellisesta menetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 200 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.