456/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (22/72), näin kuuluvaksi:

12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa sekä rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta koskevissa asioissa, ei kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa ja hovioikeudessa 8§:ssä säädetystä lisäleimasta, paitsi milloin toimituskirja on annettava sen asian johdosta vangittuna olevalle tai sille, joka asevelvollisena palvelee vakinaisessa väessä tai reservin harjoituksissa taikka aseettomana tai siviilipalvelusmiehenä; niin myös sellaiset toimituskirjat korkeimmassa oikeudessa, jotka rikokseen perustuvaa vaatimusta koskevassa asiassa annetaan vastaajalle, kun tämän tekemä valitus on johtanut hovioikeuden päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen hänen edukseen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 14/85
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 230/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.