452/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 ja 16 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1960 annetussa laissa (362/60), sekä

lisätään 10 lukuun uusi 25 a§, seuraavasti:

10 luku

Laillisesta tuomioistuimesta

25 a §

Tuomioistuimesta, joka päättää pakkokeinojen käyttämisestä rikosasiassa, säädetään pakkokeinolaissa (450/87).

16 luku

Oikeudenkäyntiväitteistä ja lykkäyksestä

4 §

Milloin asianosainen pyytää asian lykkäämistä esittääkseen lisänäyttöä tai muusta syystä, lykättäköön asia, jos tuomioistuin katsoo siihen olevan syytä, ja määrättäköön samalla asian uusi käsittelyaika. Omasta aloitteestaan älköön tuomioistuin lykätkö asiaa, elleivät erityiset asianhaarat sitä vaadi. Jos rikosasian vastaaja on vangittuna, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta pidätettynä, asiaa ei saa lykätä kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi, ellei se ole tarpeen vastaajan mielentilan tutkimista varten.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 14/85
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 230/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.