435/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 7 §:n 1 kohta, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 19 § sekä 20 §:n 1 momentti,

näistä 7 §:n 1 kohta sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1983 annetussa asetuksessa (841/83), näin kuuluviksi:

7 §

Kansliaistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) sihteerin, kirjastonhoitajan ja muun esittelijän virkaan rinnastettavan ylimääräisen toimen täyttämistä sekä tilapäisen toimihenkilön ja työsopimussuhteessa olevan henkilön ottamista vastaavaan tehtävään;


11 §

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on sihteerin, kirjastonhoitajan, osastosihteerin, toimistosihteerin, apulaiskirjaajan, kanslistin ja toimistoapulaisen ylimääräisiä toimia.


12 §

Sihteerin ylimääräiseen toimeen on kelpoisuusehtona toimeen soveltuva korkeakoulututkinto. Kirjastonhoitajan ylimääräiseen toimeen on kelpoisuusehtona ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastoammatillinen tai sitä vastaava tutkinto tai koulutus. Osastosihteerin ylimääräiseen toimeen on kelpoisuusehtona siihen soveltuva tutkinto. Muuten on kelpoisuusehdoista ylimääräiseen toimeen voimassa, mitä kelpoisuusehdoista vastaavaan virkaan tai toimeen on säädetty.


19 §

Korkein hallinto-oikeus voi myöntää jäsenelle virkavapautta sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi sekä enintään 30 päivää vuodessa muun syyn perusteella. Jos viimeksi mainitussa tapauksessa haetaan virkavapautta pitemmäksi ajaksi kuin 30 päiväksi, korkeimman hallinto-oikeuden on toimitettava hakemus oman lausuntonsa ohella tasavallan presidentin ratkaistavaksi.

20 §

Korkein hallinto-oikeus voi myöntää vakinaiselle esittelijälle virkavapautta sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi sekä enintään 90 päivää vuodessa muun syyn perusteella. Jos viimeksi mainitussa tapauksessa haetaan virkavapautta pitemmäksi ajaksi kuin 90 päiväksi, korkeimman hallinto-oikeuden on toimitettava hakemus oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.