430/1987

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä

Valtiovarainministeriö on Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston hyväksyttyä konvention B-liitteen määräysten soveltamista tarkoittavan päätöksen n:o 1/1987 määrätään, että sanottu, tämän päätöksen liitteenä oleva neuvoston päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987. Tällä päätöksellä kumotaan 2 päivänä heinäkuuta 1985 annettu valtiovarainministeriön päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä (552/85).

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1987

Ministeri
Pekka Vennamo

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

(Suomennos) EFTA/DC 1/87

NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/1987

Hyväksytty 4. kokouksessa 12 päivänä maaliskuuta 1987

Konvention B-liitteen 8 artiklan ja B-liitteen 8 liitteen muuttaminen

Neuvosto,

ottaen huomioon konvention 4 artiklan 5 kappaleen,

on päättänyt:

1.Konvention B-liitteen 8 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a)Kohdassa 1 b) oleva luku ''4000'' korvataan luvulla ''4400''.

b)Kohdassa 2 a) oleva luku ''280'' korvataan luvulla ''310''.

c)Kohdassa 2 b) oleva luku ''800'' korvataan luvulla ''880''.

2.B-liitteen 8 liitteessä luetelluille valuutoille ilmoitetut määrät muutetaan seuraaviksi:

Itävallan shillinki 14,7146
Suomen markka 5,05739
Islannin kruunu 41,6854
Norjan kruunu 7,61498
Ruotsin kruunu 7,12492
Sveitsin frangi 1,6956

3.Tämän päätöksen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.4.Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.