428/1987

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 antamansa päätöksen 1 ja 2§:n, sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 31 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (614/86), näin kuuluviksi:

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Keskushermoston pesäkekovettumatauti 1)baklofeeni
2)kortikoidit
3)kortikotropiinit
4)titsanidiini
Vajaamielisillä esiintyvät levottomuustilat 1)butyrofenonijohdokset
2)fentiatsiinijohdokset
3)maprotiliini
4)mianseriini
5)sulpiridi
6)tioksanteenit
7)tratsodoni
8)trisykliset antidepressiivit
Nisän pahanlaatuinen kasvain 1)anaboliset steroidit
2)androgeenit
3)antineoplastiset aineet
4)estrogeenit
5)klodronaatti
6)kortikoidit
7)leukovoriini
8)progestageenit
9)tamoksifeeni
Leukemiat ja muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 1)antineoplastiset aineet
2)klodronaatti
3)kortikoidit
4)leukovoriini
Kohdun runko-osan syöpä 1)antineoplastiset aineet
2)progestageenit
3)tamoksifeeni
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit ja niihin verrattavat tilat 1) asetyylisalisyylihappo (vain hitaasti imeytyvissä valmisteissa)
2)atsapropatsoni
3)benorilaatti
4)diflunisaali
5)diklofenaakki
6)fenoprofeeni
7)fenyylibutatsoni
8)ibuprofeeni
9)immunosupressiiviset sytostaatit
10)indometasiini
11)ketoprofeeni
12)klorokiini ja oksiklorokiini
13)kortikoidit
14)kortikotropiinit
15)mefenaamihappo
16)naprokseeni
17)penisillamiini
18)piroksikaami
19)prokvatsoni
20)sulindaakki
21)tolfenaamihappo
2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 90 prosenttia, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Krooninen verenpainetauti 1) adrenergisten beetareseptorien salpaajat
2)betanidiini
3)debrisokiini
4)diltiatseemi
5) diureetit (lukuun ottamatta ksantiinin johdoksia)
6)enalapriili
7)guanetidiini
8)hydralatsiinit
9)kaliumsuolat
10)kaptopriili
11)klonidiini
12)labetaloli
13)metyylidopa
14)minoksidiili
15)nifedipiini
16)pratsosiini
17)rauwolfia-alkaloidit
18)verapamiili
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 1) adrenergisten beetareseptorien salpaajat
2)amiodaroni
3)disopyramidi
4)flekainidi
5)isoprenaliini
6)kinidiini
7)meksiletiini
8)prokaiiniamidi
9)propafenoni
10)sydänglykosidit
11)tokainidi
12)verapamiili

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Esittelijä
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.