412/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 10 a §, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä huhtikuuta 1949 ja 5 päivänä syyskuuta 1975 annetuilla laeilla (307/49 ja 705/75), sekä

muutetaan 10 §, sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (342/68), näin kuuluvaksi:

10 §

Avioeroa, yhteiselämän lopettamista tai avioliiton pätevyyttä koskeva asia tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka.

Jos kumpaisellakaan puolisolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tutkitaan avioeroa ja avioliiton pätevyyttä koskeva asia Helsingin raastuvanoikeudessa.

Kanne puolison velvoittamisesta maksamaan toiselle puolisolle elatusapua on pantava vireille sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka. Kanne, joka koskee tuomioistuimen päätöksellä tai sopimuksella vahvistetun elatusavun muuttamista tai elatusavusta tehdyn sopimuksen pätevyyttä, on pantava vireille 1 §:n 1 momentissa mainitussa tuomioistuimessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 62/86
Lakivaliok. miet. 14/86
Suuren valiok. miet. 265/86

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.